Programa de residència artística / Artistic residency program

El 31 de gener es tancà la convocatòria per a la selecció d’artistes/creadors per participar en el programa de residències artístiques al Convent de les Arts 2016-2017 de l’Ajuntament d’Alcover, Alt Camp, Catalunya, en col·laboració amb Associazione Artéco.

 

La filosofia de l’acció artística continguda en el projecte està adreçada a fomentar moments de trobada i afavorir ocasions per un intercanvi creatiu i profitós amb el territori, entenent per territori un conjunt estructurat, articulat i complex, constituït pel patrimoni material i immaterial. És a dir, medi ambient, cultura i tradicions, com també la comunitat d’habitants i la seva memòria col·lectiva.


L’artista resident serà convidat a cercar, ja en el mateix plantejament de la proposta projectual, la interacció amb el territori, d’una banda i per l’altra si s’escau, la participació de la comunitat d’habitants, tot compartint el propi discurs creatiu així com el procés de treball, que serà obert i lliure a l’accés dels ciutadans, en tot cas i en qualsevol moment.

 

Els artistes que han presentat projecte i han sigut admesos en el procés de selecció són:

 

- Barbara Cardella (Itàlia)

- Dina Maccabee (Estats Units)

- Eduard Comelles Allué (País Valencià)

- Emanuela Ascari (Itàlia)

- Giuliana Bellini (Itàlia)

- Ines Schaikowski (Alemanya)

- Francisco Javier León Pérez (Andalusia)

- Joan Pascual Mallada- Zona Zàlata (Catalunya)

- Jolene Mok (Hong-Kong)

- Juan González Fornes (País Valencià)

- Juan Vicente Benavent Baldoví (País Valencià)

- Marco Ranieri (Itàlia)

- Maria Sol Arguindegui (Argentina)

- Marina nunes d'Aiuto - Colectivo Quatro Patas (Brasil)

- Michela Mariani (Itàlia)

- Mila Ivanova (Bulgària)

- Pablo Rodríguez Berreiro (Galícia)

- Rebeka Elizegi (País Basc)

- Sara Maino (Itàlia)

- Sergi Quiñonero Ortuño (Catalunya)

- Zlatina Kostadinova (Bulgària)

January 31 was closed the call for the selection of artists/creators to participate in the artistic residency program 2016/2017, Convent of Arts, Alcover, Alt Camp, Catalonia, in collaboration with Associazione Artéco.

 

The artistic philosophy actioned within the project is aimed at promoting and encouraging moments of meeting for a creative and rewarding exchange with the region. Region is understood as a structured set of things, articulated and complex and constituted by tangible and intangible heritage. That is, the environment, culture and traditions, as well as the local community and their collective thoughts.

 

The resident artist will be invited to collect information, and take the same approach to the proposed project, interaction with the region, on the one hand and on the other, if appropriate, participation of community inhabitants. Sharing the creative discourse itself and the work process, which is free and open to public access, in any case and at any time.

 

The artists who submited the project and have been admitted to the selection process are:

 

- Barbara Cardella (Italy)

- Dina Maccabee (United States of America)

- Eduard Comelles Allué (Valencia)

- Emanuela Ascari (Italy)

- Giuliana Bellini (Italy)

- Ines Schaikowski (Germany)

- Francisco Javier León Pérez (Andalusia)

- Joan Pascual Mallada- Zona Zàlata (Catalonia)

- Jolene Mok (Hong-Kong)

- Juan González Fornes (Valencia)

- Juan Vicente Benavent Baldoví (Valencia)

- Marco Ranieri (Italy)

- Maria Sol Arguindegui (Argentina)

- Marina nunes d'Aiuto - Colectivo Quatro Patas (Brasil)

- Michela Mariani (Italy)

- Mila Ivanova (Bulgaria)

- Pablo Rodríguez Berreiro (Galicia)

- Rebeka Elizegi (Basque Country)

- Sara Maino (Italy)

- Sergi Quiñonero Ortuño (Catalonia)

- Zlatina Kostadinova (Bulgaria)

Convocatòria

Bases residència
CA_bases_residencia.pdf
Documento Adobe Acrobat [117.2 KB]
Annex 1 - Formulari d'inscripció
CA_annex_1_formulari_inscripcio.pdf
Documento Adobe Acrobat [80.8 KB]
Annex 2 - Filosofia de la residència
CA_annex_2_filosofia_residencia.pdf
Documento Adobe Acrobat [99.2 KB]
Annex 3 - Espai taller
CA_annex_3_espai_taller.pdf
Documento Adobe Acrobat [481.2 KB]

Open call

Call rules residency
CA_CALL_RULES_residency.pdf
Documento Adobe Acrobat [103.0 KB]
Annex 1 - Registartion form
CA_annex_1_registration_form.pdf
Documento Adobe Acrobat [48.5 KB]
Annex 2 - Philosophy project
CA_annex_2_philosophy_project.pdf
Documento Adobe Acrobat [247.8 KB]
Annex 3 - Space workshop
CA_annex_3_space_workshop.pdf
Documento Adobe Acrobat [532.6 KB]

Convent de les Arts
Crta de Mont-ral, km1
43460 Alcover

conventarts@alcover.cat

Contacta

Un Carnet ple d'avantatges

El CA a les xarxes socials:

Tweets de Convent de les Arts @conventarts
Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Convent de les Arts 2015